Diaporama RAID A SKI AU KIRGHIZISTAN - KIRGHISIE, 11Jours.